LisLatas

Proceso fabricación

Un instrumento musical como a gaita estabelece unha serie de pautas no seu proceso de construción até conseguir o instrumento definitivo. Así pois, entre as principais labouras que podemos destacar están as que seguen, todas elas dotadas da súa particular transcendencia: